Zájmové kroužky 

Název Den Čas
Angličtina pondělí 13.00 hod.
Biblický kroužek středa 13.15 hod.
Dopravně - zdravotní kroužek čtvrtek 11.30 hod.
Sportovní kroužek čtvrtek 13.00 hod.
Činnost zájmových kroužků bude probíhat od října do konce měsíce května.