5. třída

Úkoly od 23.3.2020 do 27.3.2020
ČJ - UČ. do str. 128, vypracujte do sešitu
ČJ - PR.S. celou str. 59
M - UČ. do str. 110, vypracujte do sešitu
AJ - UČ. do str. 55, vypracujte do sešitu
AJ - PR.S. do str. 45
PŘ - UČ. do str. 65 - stručný zápis, vypracujte do sešitu
PŘ - PR.S. vypracujte úkoly k probíraným učivům
VL - UČ. - Marie Terezie, Josef II. - stručný zápis, odpovídejte na otázky za textem, vypracujte do sešitu
ČÍTANKA - přečíst str. 177