2. třída

Úkoly na 23.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 69 cv. 9 - napsat do školního sešitu 
- PS str. 17 cv.7
- číst str.82,83
- písanka str. 15
 
Prvouka:
- učebnice str. 53 - Stromy na jaře
- pracovní sešit str.53
 
Matematika:

Souhrnné opakování

Pracovní sešit – str. 32 cv. 1 – 7

Odříkej si násobilku 2, 3, 4

 

Úkoly na 24.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 69 cv. 10 a,b,c  - napsat do školního sešitu 
- opakovat čtení str.82,83 - ústně odpovědět na úkoly v hnědém rámečku
- písanka str. 16
Sloh:
- písemně do sešitu vyprávějte O jaru
 
Matematika:

Souhrnné opakování

Pracovní sešit – str. 32 cv. 8 - 14

 

Úkoly na 25.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 69 cv. 11 - napsat do školního sešitu 
- čtení - hádanky ze str. 83 napsat do sešitu, nakreslit obrázek
 
Prvouka:
- učebnice str. 54 - Zahrada na jaře
- pracovní sešit str.54
 
Matematika:

Nový pracovní sešit č. 7

Pracovní sešit – str. 1 cv. 2, 3, 4, 5, 6

 

Úkoly na 26.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 69 cv. 12 a,b - napsat do školního sešitu jako diktát
- číst str. 84,85
 
Matematika:
- matematika není v rozvrhu hodin
 
 
Úkoly na 27.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 70 cv. 1 a,b - ústně vyvodit slova se skupinami bě, pě, vě, mě
- PS str. 18 cv. 1,2
- opakovat čtení str. 84,85 - úkoly v hnědém rámečku  ústně
 
Matematika:

Pracovní sešit – str. 2 cv. 1, 2

Pokud jsi zapomněl(a) písemné odčítání, tak pomocníkem k učivu může být výukové video: https://www.matyskova-matematika.cz/

7. díl, strana 40 cvičení 3

Geometrie:

Nakreslete obrázek z geometrických tvarů - vypracujte do sešitu.

 

K procvičování učiva můžete využít odkazy:
 
 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

https://www.matyskova-matematika.cz/vyukova-videa/

https://rysava.websnadno.cz/

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/