1. třída

Úkoly na 23.3.2020
Český jazyk:
- Slabikář str.72 - vyvodit písmeno Ch, ch
- pracovní sešit ke Slabikáři str.42
- písanka č.3 str.38
 
Prvouka:
- učebnice str. 55 - květiny na jaře
 
Matematika:

Odčítání do 20 bez přechodu desítky

Pracovní sešit – str. 17 cv. 1, 3, 4

cv. 2 – opsat a vypočítat do sešitu „Š“

 
Úkoly na 24.3.2020
Český jazyk:
- Slabikář str.73 - zadání úkolů je vždy ve spodní části Slabikáře
- slova ze zeleného a žlutého sloupečku přepsat do sešitu
- písanka č.3 str.39
 
Matematika:

Metr

Pracovní sešit – str. 18 cv. 1, 2 (změř doma délku a šířku dětského či jiného pokoje)

cv. 4 (v nabídce podtrhni a napiš, co se kupuje na metry, co se nekupuje, škrtni)

Opakuj odčítání

Pracovní sešit – str. 17 cv. 5, 6

 
Úkoly na 25.3.2020
Český jazyk:
- pracovní sešit ke Slabikáři str.43
- písanka č.3 str.40
 
Prvouka:
- uč.str.56 - Květiny na jaře - procvičování
 
Matematika:
Pracovní sešit – str. 19 cv. 1, 2, 3,
cv. 4 – opsat a vypočítat do sešitu „Š“
ostatní cvičení na straně nepovinné
 
Úkoly na 26.3.2020
Český jazyk:
- pracovní sešit ke Slabikáři str. 44
 
Matematika:
- matematika není v rozvrhu hodin
 
Úkoly na 27.3.2020
Český jazyk:
- Slabikář str. 74
- první dvě věty z článku Maminka opsat do sešitu
 
Matematika:
Pracovní sešit – str. 20 cv. 1, 3, 4, 5 (2 sloupečky)

cv. 2 (zelený rámeček) – opsat a vypočítat do sešitu „Š“

ostatní cvičení na straně nepovinné

 
K procvičování učiva můžete využít odkazy:
 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

https://www.matyskova-matematika.cz/vyukova-videa/

https://rysava.websnadno.cz/

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/