Výuka

Výuka na škole probíhá ve všech třídách podle schváleného vzdělávacího programu:

 

1. – 5. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
  Škola pro život
  1.9.2019