Informace k provozu škol a školských zařízení od 1.9.2021

27.08.2021 09:50

INFORMACE K ORGANIZACI PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

1.9. 2021 (středa)

Zahájení školního roku.

- společné zahájení v tělocvičně školy  od 8.00 hod. do 8.30 hod.

- žákům budou rozdány přihlášky ke stravování a do ŠD

- po zahájení třídní schůzka pouze pro rodiče dětí 1. ročníku


Pro vstup do budovy jsou povinné pro všechny ROUŠKY!

 

2.9. 2021 (čtvrtek)

- všem žákům budou rozdány učebnice, pracovní sešity

- výuka ukončena ve 12.15 hod.

- zahájen provoz školní družiny a školní jídelny

Školní družina:       7:00 – 15:30 hod.

Svačiny a obědy:    pro přihlášené žáky

 

3.9.2021(pátek)

-zahájení výuky dle rozvrhu

 

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Dne 2. 9. 2021 proběhne antigenní testování žáků 1. – 5. ročníku

Dne 6. 9. 2021 proběhne antigenní testování žáků 1.  – 5. ročníku

Dne 9. 9. 2021 proběhne antigenní testování žáků 1. – 5. ročníku

Netestují se:

  • řádně očkovaní žáci (doložit potvrzením)
  • žáci, kteří prodělali nemoc COVID-19 a od prodělání nemoci neuběhlo 180 dnů (doložit potvrzením)
  • žáci, kteří se prokáží negativním testem z odběrového místa

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest:

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Testovaní a očkovaní žáci po dobu výuku nemusí mít nasazenou ochranu dýchacích cest, nasazují si ji pouze ve společných prostorech.

Pokud dítě neabsolvuje preventivní testování a není očkované, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy.

 

 

—————

Zpět