Adventní koncert v Roštíně

 

První prosincová neděle začala v Roštíně Adventním koncertem Patrika |Možíše s hostem Kateřinou Burešovou v kostele sv. Anny. Všechny přítomné přivítala paní ředitelka ze základní a mateřské školy. Výzdoba kostela, svátečně naladěné děti, rodiče, veřejnost, to vše umocnilo předvánoční atmosféru. Vánoční písně za doprovodu studentů kroměřížské konzervatoře, pražské AMU, brněnské JAMU se střídaly s pásmem dětí ze Základní školy v Roštíně, hrou dětí na klávesy, housle a zobcovou sopránovou flétnou. Po krásném kulturním zážitku  všichni zamířili na náměstí, kde za zpěvu vánočních písní a koled pan starosta přivítal v hojném počtu všechny přítomné a společným odpočítáváním rozsvítil vánoční stromek. Na zahřátí byl k dispozici čaj a svařené víno. Radost dětí z rozsvíceného stromečku byla veliká, ostatní dospělí odcházeli domů s příjemným kulturním zážitkem.   

Marta Rozsypalová