Proč v Německu házejí vajíčka přes střechu domu? Proč v Řecku barví vajíčka načerveno? Tak nejen na tyto otázky hledali žáci odpověď v Muzeu Kroměřížska na interaktivním programu „Putování velikonočního vajíčka a čokoládového zajíčka.“ Zábavnou formou si porovnali naše typické velikonoční zvyky s Velikonocemi, jak jsou slaveny v jiných částech světa. 

Nechybělo ani pečení tradičního velikonočního pečiva a výroba milé drobnosti s velikonoční tématikou.