Úspěchy našich žáků na XX. ročníku Olympiády malotřídních škol

 

Konec školního roku se blíží a naše škola se v úterý 18. června 2019 zúčastnila tradiční sportovní Olympiády malotřídních škol v Kroměříži. 

Žáci soutěžili v mnoha disciplínách, jako jsou sprint, skok, hod a vytrvalost, které si během školního roku mohli opakovaně vyzkoušet při hodinách tělesné výchovy. Po vyhodnocení školních výkonů bylo jasné, kdo bude školu reprezentovat. Ostatní žáčci se účastnili jako doprovod, aby mohli povzbuzovat naše soutěžící. Po zaznění olympijské  a české hymny pak mohla celá akce začít. 

Soutěžili s dalšími malotřídními školami okresu a jsme na ně právem pyšní, jelikož dovezli tři medaile. Největšího úspěchu dosáhli Pamela Čuriová z 2. ročníku, která obsadila 1. místo za hod míčkem a Jakub Štěrba ze 4. ročníku taktéž 1. místo za běh na 400 m. Krásné 2. místo získal Matěj Babušník v hodu míčkem. K úspěchům jim moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších.

Děkujeme Odboru školství, mládeže a tělovýchovy v Kroměříži za uspořádání XX. ročníku Olympiády malotřídních škol, která je motivací k aktivnímu trávení volného času žáků.