„Čeští panovníci“– byl název interaktivního programu Muzea Kroměřížska, kterého jsme se s žáky zúčastnili. Program byl koncipován jako exkurze           do života našich vládců a do doby, ve které žili. Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové jim byli představeni na 118 reliéfních kolorovaných dřevořezech z lipového dřeva známé ilustrátorky, řezbářky a výtvarnice Jarmily Haldové. Dřevořezby bylypojaty zcela věrně, respektovaly dobové oblečení, účesy a charakteristické znaky, které se k těmto panovníkům patřily.Zábavnou formou byly také žákům přiblíženy základní stavební slohy. Žáci si mohli vyzkoušet i různé mučící nástroje a dobové oděvy. Na žáky čekala také řada kvízů, doplňovaček i malá dílnička.