Dopravní hřiště

/album/dopravni-hriste/a20190607-094750-jpg/
/album/dopravni-hriste/a20190607-085035-jpg/
/album/dopravni-hriste/a20190607-085435-jpg/
/album/dopravni-hriste/a20190607-085506-jpg/
/album/dopravni-hriste/a20190607-085714-jpg/
/album/dopravni-hriste/a20190607-085932-jpg/
/album/dopravni-hriste/a20190607-091415-jpg/

—————


Dopravní hřiště.

V pátek 7. 6. 2019 se naši žáci 4. ročníku Matěj Šalomoun a Jakub Štěrba zúčastnili na dopravním hřišti v Kroměříži přezkoušení k získání řidičského průkazu cyklisty. Nejprve museli správně zodpovědět otázky v testech. Po malé přestávce následovala praktická část zkoušky. Chlapci jezdili po dopravním hřišti na kolech a byli povinni dodržovat všechny dopravní předpisy. Zkoušející pan Stratil je pozorně sledoval. Nakonec mu museli ještě zodpovědět na dotazy, jak řešit některé dopravní situace. Chlapci zkoušku úspěšně složili a řidičský průkaz pro cyklisty získali.