Beseda s knihovnicí.

U příležitosti měsíce knihy, kterým je březen, naši školu navštívila paní knihovniceEvženie Svítilová z obecní knihovny v Roštíně. Dětem povyprávěla o knížkách a o jaru. Některé knihy jim ukázala, přečetla úryvky a pozvala je do knihovny. Děti se do besedy zapojovaly s chutí a moc se jim líbila.