Setkání s Andersenem

Jedním z pilířů poznávání světa a utváření všestranné osobnosti je bezesporu dětské čtenářství. Děti knihu potřebují - rozvíjí jejich kreativitu, fantazii, má vliv na jejich životní styl i budoucí profesi. To není samozřejmě žádná novinka, vnucuje se však otázka, zda vůbec ještě dnešní děti, které vyrůstají v multimediálním světě plném interaktivní zábavy, může kniha zaujmout.

Pokud ano, jaká kniha to je? Jací hrdinové ovlivňují naše děti? A co můžeme pro rozvoj čtenářství udělat my? Tyto otázky jsme měli na mysli při přípravě projektového vyučování s názvem Setkání s Andersenem v roštínské škole.

Odpovědi jsme hledali při různých aktivitách, jejichž společným jmenovatelem byla kniha. Začali jsme nejoblíbenějším dětským žánrem - pohádkou. Celkem snadno jsme našli společné rysy tohoto útvaru a mohli jsme přistoupit k ukázce. Přečetli jsme si  Holčičku se sirkami. Asi tušíte, že tento smutný příběh znaky pohádek nenaplňuje. Žáci poznali, že ne všechno je jasně dané a každý konec šťastný. Přesto zkusili vymyslet, jak by mohla pohádka dopadnout jinak. Byli jsme až překvapeni, kolik krásných a šťastných konců, v nichž hráli většinou hlavní roli hodní lidé, se tu sešlo.

V další části programu vystupovali žáci s krátkou prezentací své oblíbené knihy. Mezi mnoha pohádkovými knihami se také objevily náměty se zvířátky, příběhy ze života dětí a nechyběl ani žánr fantasy. Děti měly možnost sdílet své vlastní čtenářské zážitky, obohatit se jimi navzájem a také dostaly příležitost vystoupit před ostatními se svým názorem a projevit tak svou individualitu.  

Uvědomujeme si, že výchova čtenáře je dlouhodobá záležitost. Je úkolem nás všech - pedagogických pracovníků, rodičů, knihovníků i nakladatelů snažit se pochopit zájmy našich dětí a ukazovat jim cestu.  Věříme, že se nám podařilo prohloubit nebo vzbudit zálibu dětí ve čtení a inspirovat je. Přejeme jim, aby kniha byla pro ně vždy dobrým kamarádem.  

                                                                                              Eva Konečná – ZŠ Roštín