Cestování z Roštína do světa v minulosti

 

    Abychom poznali, jak žili lidé v dávných dobách, vypravujeme se s dětmi ze ZŠ Roštín pravidelně do muzea v Kroměříži. Tentokrát to bylo na výstavu s názvem ,,Koloniál u pana Bajzy“. Výstava byla situována do 20. let 20. století. Prostřednictvím obchodníků z knížky Karla Poláčka ,,Bylo nás pět“ jsme se mohli seznámit s vystaveným zbožím dobového koloniálu, cukrárny, obchodu s textilem a řeznictvím. Navštívili jsme také výroční trh. Dozvěděli jsme se mnohé o uchovávání potravin v době, kdy nebyly ledničky ani mrazáky. Překvapilo nás, které zboží se považovalo za luxusní. Ochutnávali jsme a poznávali různé druhy koření. Nahlédli jsme do tajemství výroby čokolády. Naučili jsme se také několik triků ze světa reklamy.

    Obchodování patří mezi nejstarší lidské činnosti, po dlouhá staletí zprostředkovává výměnu zboží mezi lidmi, zeměmi, později i kontinenty. Zisky obchodníků, ekonomický růst či krize, to vše ovlivňuje prosperitu lidské společnosti. Na výstavě jsme se dozvěděli také mnoho zajímavých věcí z dávné minulosti obchodování. Povídali jsme si o pravěku, kdy fungoval výměnný obchod. Dozvěděli jsme se, že Římané někdy vypláceli žold vojákům v podobě soli. Překvapením pro nás bylo, že sůl slouží jako platidlo dodnes v některých částech Bornea a Tibetu. Prohlédli jsme si zvláštní druh platidla z období Velké Moravy tzv. ,,hřivny“. Viděli jsme velkou sbírku starých mincí a bankovek.

Výstava byla velmi zajímavá a poučná, moc se těšíme na další výpravu do světů dávno

minulých.

Zdeňka Krajčová-ZŠ Roštín