Exkurze do sběrného dvora

Děti ze základní školy v Roštíně navštívily nedávno sběrný dvůr ve Zdounkách. Možná se teď v duchu ptáte, co je na sběrném dvoře tak zajímavého? Pro naše školáky toho bylo dost. Například se dověděli, jak takový sběrný dvůr funguje, kde se nachází ten „jejich“, jaký odpad tam vlastně mohou odevzdat a co se s ním potom děje. Pozorně sledovali výklad pracovníka sběrného dvora p.Sýkory, a proto na závěr bez problémů roztřídili zkušební bednu odpadu. Další informace využijí při plnění nového úkolu do projektu Recyklohraní. Ale nejdůležitější je to, že už znají odpověď na onu nerudovskou otázku: „Kam s ním?“ Děkujeme panu starostovi Zdounek za zprostředkování zajímavé exkurze.

                                                                      Eva Konečná – ZŠ Roštín