Ekohrátky v Roštíně

/album/ekohratky-v-rostine/pb040007-jpg/
/album/ekohratky-v-rostine/pb040008-jpg/
/album/ekohratky-v-rostine/pb040011-jpg/
/album/ekohratky-v-rostine/pb040012-jpg/
/album/ekohratky-v-rostine/pb040013-jpg/
/album/ekohratky-v-rostine/pb040016-jpg/
/album/ekohratky-v-rostine/pb040017-jpg/
/album/ekohratky-v-rostine/pb040029-jpg/
/album/ekohratky-v-rostine/pb040030-jpg/
/album/ekohratky-v-rostine/pb040032-jpg/

—————


Ekohrátky v Roštíně

 

Základní škola v Roštíně využila v letošním školním roce nabídky programu pro školní družiny od SVČ Šipka Kroměříž a zapojila se do projektu Ekohrátky. Jedná se o blok ekologického a přírodovědného charakteru a má název„Zelený ostrov“. Cílem je prožitkové poznávání přírody formou praktických činností, motivační a tvořivou aktivitou, dále prožitkovou hrou. Děti se tak učí budovat a rozvíjet pozitivní vztah k přírodě, upevňují
a prohlubují si učivo, seznamují se s vzájemnými vztahy a souvislostmi přírody. Program navazuje na RVP a je realizován přímo v naší škole prostřednictvím pedagoga volného času, paní J. Bradnové. Děti si tato setkání, která probíhají jednou za měsíc, velmi oblíbily. Téma každé schůzky je jiné, avšak na sebe navazující. Využitím motivačních aktivit se děti seznámí s příběhem. Zapojením se do výtvarné, hudební a pohybové aktivity se postupně dovídají, jak se důsledkem sopečné činnosti na ostrově může změnit příroda a podnebí a jaký vliv může mít tento přírodní jev na živou i neživou přírodu. Projekt děti opravdu zaujal a již se těší na další setkání s paní vychovatelkou, která jim opět poutavě sdělí nové informace.

                                                                                                                                                                                                                                           Michele Rybáková- ZŠ Roštín